خرید واردات و ترخیص خوراک دام

واردات و صادرات کالاهای صنایع غذایی و بهداشتی
واردات و صادرات کالاهای صنایع غذایی و بهداشتی
می 20, 2019
واردات و ترخیص کاغذ
واردات و ترخیص کاغذ
می 20, 2019
خرید واردات و ترخیص خوراک دام

خرید واردات و ترخیص خوراک دام

خرید واردات و ترخیص خوراک دام

شرکت بازرگانی سایبان تجارت آزاد تمامی مراحل اخذ مجوز و واردات انواع خوراک دام ، خرید ، واردات و ترخیص انواع خوراک دامی را برعهده می‌گیرد .

خرید واردات و ترخیص خوراک دام شامل انواع خوراک دامی که این شرکت توانایی واردات آن را دارد به شرح ذیل است :
• خرید واردات و ترخیص ذرت دامی
• خرید واردات و ترخیص جو دامی
• خرید واردات و ترخیص گندم دامی
• خرید واردات و ترخیص کنجاله پنبه دانه
• خرید واردات و ترخیص کنجاله آفتابگردان
• خرید واردات و ترخیص کنجاله سویا
• خرید واردات و ترخیص کنجاله بذرکتان
• خرید واردات و ترخیص باقیمانده تخمیری گندم خشک
• خرید واردات و ترخیص کنجاله کانولا
• خرید واردات و ترخیص کنسانتره خوراک طیور(گوشتی-تخمگذار)
• خرید واردات و ترخیص کنسانتره خوراک گوساله
• خرید واردات و ترخیص مکمل های خوراک دام و طیور
• خرید واردات و ترخیص کنجاله پالم
• خرید واردات و ترخیص کنجاله کلزا و کانولا
• خرید واردات و ترخیص پودر چربی گیاهی و اسید چرب گیاهی
• خرید واردات و ترخیص جانشین شونده شیر دامی

توجه در خرید واردات و ترخیص خوراک دام

خرید واردات و ترخیص خوراک دام بایستی از مبادی کشورهای مجاز صورت پذیرد ( کشورهائی که ممنوعیت از نظر وزارت بازرگانی و قرنطینه نباتی نداشته و بدلیل مسائل بهداشتی و یا بروز بیماری خاص از سوی سازمان دامپزشکی کشور غیرمجاز اعلام نگردیده باشند )
ویژگیهای بهداشتی و میکروبیولوژیکی تمام محموله ها بایستی دقیقا مطابق با کلیه ضوابط مندرج در استاندارد 3207 ملی ایران باشد .

ENGLISH